Farumgaard-Fonden foretager kun uddeling efter ansøgning. Bestyrelsen afholder uddelingsmøde to gange om året, almindeligvis i juni og december.

Ansøgningsfristerne er:
1. maj (til uddeling i juni)
1. oktober (til uddeling i november/december).

Alle ansøgere får skriftlig besked. Afslag begrundes ikke.